بتاز – جعبه ابزار مطلب

جعبه ابزار مطلب

از طریق این جعبه ابزار می توانید تنظیمات اختصاصی هر مطلب را مدیریت نمایید.

 

۱- خصوصیات

۱-۱- دسته مطلب

اگر مطلب دارای چند دسته بندی باشد و یا می خواهید دسته بندی نمایشی مطلب را شخصا تعیین کنید، می توانید از این بخش اقدام کنید.

۱-۲- مطلب ویژه

از این بخش می توان مطلب را به عنوان یک مطلب ویژه تعیین کرد. در این حالت یک نوار کوچک قرمز رنگ در کنار تصویر مطلب نمایش داده می شود. همچنین می توان از این قسمت جهت اعمال فیلتر برای نمایش مطالب در ابزارک ها استفاده کرد.

۱-۳- نام منبع

مطالب می توانند دارای یک منبع باشند، نام این منبع را از این بخش مدیریت نمایید.

۱-۴- لینک منبع

لینک به صفحه منبع مطلب از این بخش قابل تعیین است.

 

۲- طرح بندی

نحوه نمایش مطلب را می توانید در قالب ۸ استایل از طریق این بخش مدیریت نمایید.

 

۳- چند رسانه ای

۳-۱- مطلب دارای ویدئو است

اگر مطلب دارای ویدئو است می توانید این گزینه را روشن کنید.

۳-۲- آدرس ویدئو

آدرس صفحه ویدئوهای آپارات، نماشا، جعبه و ویدئوفا را می توانید در این بخش قرار دهید.

۳-۳- مطلب دارای فایل صوتی است

اگر مطلب شامل فایل صوتی می شود این گزینه فعال کنید.

۳-۴- آدرس فایل صوتی

آدرس فایل صوتی را در این بخش قرار دهید.

 

۴- نقد و بررسی

از این بخش می توانید مطلب را نقد و یا بررسی مورد خاصی را به مطلب اضافه کنید.

۴-۱- مطلب دارای نقد و بررسی است

اگر مطلب دارای نقد و بررسی است این گزینه را روشن کنید.

۴-۲- عنوان نقد و بررسی

می توانید یک عنوان برای نقد و بررسی مطلب تعیین نمایید.

۴-۳- مکان نقد و بررسی

مکان نمایش نقد و بررسی در صفحه مطلب را می توانید از این بخش تعیین نمایید.

۴-۴- آیتم های مورد بررسی

از طریق این بخش می توانید یک آیتم جهت نقد و بررسی ایجاد و از ۰ تا ۱۰ امتیاز دهی کنید.

۴-۵- میانگین امتیازات

میانگین امتیازات به صورت خودکار توسط بخش آیتم های مورد بررسی ایجاد می شود و نیازی به تعیین آن نیست، اما اگر قصد دارید میانگین امتیازات مطلب را دستی وارد کنید و یا آن را تغییر دهید می توانید از این گزینه استفاده نمایید. تذکر: به هیچ عنوان توصیه نمی شود!