۰ تا ۱۰۰ شرط بندی فوتبال

سلسله مقالات آموزش شرط بندی ورزشی، به شما کمک می‌کنند تا بهتر بتوانید پیش‌بینی‌های ورزشی را انتخاب کرده و روی آن‌های شرط ببندید. در مقاله‌ی آموزش شرط بندی فوتبال به آموزش تعاریف و مارکت‌های مختلف شرط بندی فوتبال می‌پردازیم.

تمامی پیش‌بینی ها بر اساس نتیجه‌ی پایانی ۹۰ دقیقه به‌علاوه وقت تلف شده تعیین نتیجه می‌شوند؛ که شامل زمان تلف شده‌ی مصدومیت بازیکن‌ها و توقف گاه‌به‌گاه بازی می‌شود. اما شامل وقت اضافه، نتیجه‌ی بعد از پنالتی‌های تعیین‌کننده‌ی صعود تیم و گل طلایی نمی‌شوند.

موارد استثنا:

  • در مورد فوتبال ساحلی شرط‌ها بر اساس نتیجه‌ی مشخص‌شده در ۳۶ دقیقه‌ی زمان بازی ثبت خواهند شد.
  • مسابقاتی که در لیست جوانان قرار گرفته‌اند بازی‌هایی هستند که رده‌ی سنی بازیکنان زیر ۲۳ سال برگزار می‌شود.

آموزش شرط بندی فوتبال ؛ قوانین مربوط به زمان بازی‌های فوتبال

وقت اضافه چیست:

شرط بندی در وقت اضافه بر اساس نتایج قانونی وقت اضافه است. هر گل و کرنری که در زمان ۹۰ دقیقه‌ی بازی ثبت شده باشد محسوب نمی‌شود.

تغییر زمان در بازی‌ها (عقب افتادن بازی، لغو یا برگزاری زودهنگام یک بازی):

  • بازی که برگزار نشده یا به تعویق افتاده باشد و در همان هفته (یکشنبه آخرین روز هفته) بازی نشود به‌عنوان “نان رانر” تلقی می‌شود که در این صورت شرط‌ها معتبر خواهند بود مگر این‌که با موافقت هر دو طرف لغو گردد.
  • اگر زمان برگزاری یک مسابقه به دلیل پخش زنده تلویزیونی از آخر هفته به دوشنبه شب تغییر کند، در این صورت تمامی شرط‌ها به قوت خود باقی خواهند ماند.
  • اگر مسابقه‌ای قبل از روز تعیین شده برگزار شود، شرط‌های بسته شده در صورتی که پیش از تغییر زمان بازی بسته شده باشند مورد قبول هستند.
  • اگر بازی قبل از اتمام ۹۰‌ دقیقه وقت قانونی معلق شود شرط‌ها لغو می‌گردند مگر این‌که نتیجه‌ی شرط‌های بسته شده قبل از معلق شدن بازی مشخص شده باشد. پیش بینی‌هایی نظیر اولین بازیکن زننده‌ی گل یا زمان به ثمر رسیدن اولین گل درصورتی‌که قبل از معلق شدن اتفاق بیافتند معتبر هستند.
  • تنها مورد استثنا در مورد معلق شدن بازی، برای تمامی مسابقات باشگاه جنوب آمریکا است که در آن نتایج شرط‌های وقت قانونی و شانس دو برابر (پیش بازی و زنده) برحسب نتیجه‌ی به‌دست آمده تا زمان معلق شدن بازی محاسبه می‌شوند و این در صورتی است که لیگ مربوطه نتایج اعلام شده را قبول کند.

مسابقاتی که طبق لیست اصلی برگزار نشوند:

چنانچه محل برگزاری مسابقه تغییر کند (به‌غیر از زمین تیم میهمان) و تیم میزبان همچنان میزبان باقی بماند، شرط‌ها معتبر هستند. اما اگر جای میزبان و میهمان برخلاف لیست داده شده عوض شود، شرط‌هایی که طبق لیست اصلی بسته شده‌اند لغو می‌شوند.

 شرط‌هایی که بازی‌های آن‌ها در زمین بی‌طرف برگزار می‌شوند معتبر هستند، صرف‌نظر از این که چه تیمی به عنوان میزبان در لیست مشخص شده باشد.

آموزش شرطبندی فوتبال ؛ ثبت نتایج شرط ها

از آمار اعلام شده انجمن مطبوعات انگلیس (Press Association) برای  ثبت نتایج شرط‌ها استفاده می‌شود. در صورتی‌ که انجمن مطبوعات انگلیس آمار را ارائه ندهد و یا شواهد معتبری بر نادرستی آمار اعلامی انجمن مطبوعات انگلیس موجود باشد، سایت از شواهد مستقل برای ثبت شرط‌ها استفاده خواهد کرد.

در صورت عدم وجود شواهد محکم و مستقل یا وجود شواهد متناقض، شرط‌ها بر اساس آمار ارائه شده توسط سایت ثبت نتیجه می‌گردند.

شرط‌های مربوط به تیمی که رد صلاحیت شده و مجدد به رقابت بازگشته باشد معتبر است.

آموزش شرط بندی فوتبال ؛ شرط بستن روی گل

اولین یا آخرین گلزن :

  • شرط‌ها تنها در ۹۰ دقیقه وقت قانونی مسابقه معتبر خواهند بود.
  • اگر بازیکن دیگری که در لیست اولیه نباشد گل اول یا آخر را به ثمر برساند، آن شرط معتبر محسوب خواهد شد.
  • شرط‌هایی که روی بازیکنی بسته شوند که در بازی شرکت نکند و یا شرط‌هایی که بر روی اولین گلزن بازی پس از زده شدن گل بسته شوند لغو خواهند شد. تمام بازیکنانی که در مسابقه شرکت می‌کنند به‌عنوان گزینه‌ای برای شرط زننده‌ی گل آخر به‌حساب می‌آیند.

زننده‌ی گل: گل‌های متعدد، دو گل یا بیشتر، سه گل یا بیشتر (هتریک):

شرط‌ها در ۹۰ دقیقه وقت قانونی پذیرفته می‌شوند. اگر شرط‌ها بر روی بازیکنانی باشند که در بازی شرکت نکنند آن شرط‌ها لغو خواهند شد. تمام بازیکنانی که در مسابقه شرکت می‌کنند، به‌عنوان گزینه‌ای برای شرط بندی به حساب می‌آیند.

نتیجه‌ی دقیق

پیش بینی نتیجه دقیق بازی تا انتهای ۹۰ دقیقه وقت قانونی است که گل به خودی نیز در محاسبه شرط حساب می‌شود.

اولین گلزن و نتیجه دقیق بازی (دو انتخابی):

اگر بازیکنی بعد از زده شدن گل در بازی شرکت کند و یا در بازی حضور پیدا نکند، در این صورت شرط‌ها به‌صورت تکی (شرط‌های نتیجه دقیق) برحسب ضرایبی که در زمان شروع بازی ارائه شده‌اند محاسبه خواهند شد. اگر بازی بعد از زده شدن گل معلق شود در این صورت تمامی پیش بینی‌ها به‌صورت شرط تکی اولین گلزن با ضرایب ارائه شده در زمان شروع بازی ثبت نتیجه خواهند شد. اگر اولین گل در بازی گل به خودی باشد شرط‌ها بر اساس زننده‌ی گل بعدی و شرط‌های نتیجه دقیق ثبت خواهند شد. اگر تمامی گل‌ها در بازی گل به خودی باشند شرط‌ها به‌صورت تکی به‌عنوان شرط نتیجه دقیق ثبت خواهند شد.

آخرین گلزن و نتیجه دقیق بازی (دو انتخابی):

اگر بازیکن در بازی شرکت نکند در این صورت شرط‌ها به‌صورت تکی (شرط‌های نتیجه دقیق) برحسب ضرایبی که در زمان شروع بازی ارائه شده‌اند محاسبه می‌شوند.

درصورتی‌که بازیکن زمانی در بازی شرکت کند که امکان به‌دست آمدن نتیجه‌ی دقیق شرط وجود نداشته باشد، شرط‌ها با توجه به پیش بینی‌های تکی آخرین گلزن و ضرایبی که در شروع بازی ارائه شده‌اند ثبت خواهند شد.

اگر قبل از معلق شدن بازی، گل زده شود تمامی شرط‌ها به‌عنوان شرط تکی «آخرین گلزن» ثبت خواهند شد.

درصورتی‌که آخرین گل بازی، گل به خودی باشد، گل یکی مانده به آخر در ثبت شرط محاسبه خواهد شد. اگر تمام گل‌های زده شده در بازی، گل به خودی باشند در این صورت تمامی شرط‌ها به‌صورت شرط تکی محاسبه خواهند شد.

اولین یا آخرین گلزن تیم:

شرط‌های بسته شده روی بازیکنی که در بازی حضور پیدا نکند لغو خواهند شد.

در مواردی که شرط بعد از زده شدن اولین گل تیم بسته شود صرف‌نظر از این که بازیکن مربوطه در بازی گل بزند یا خیر لغو و گل به خودی در ثبت نتایج محاسبه خواهد شد.

زننده‌ی گل بعدی بازی:

اگر بازیکنی که نام آن در لیست اولیه ارائه نشده است، گل به ثمر برساند به‌عنوان زننده‌ی آن گل شناخته خواهد شد.

اگر شرط روی بازیکنی بسته شود و آن بازیکن در بازی شرکت نکند، شرط لغو خواهد شد. شرط‌هایی که روی اولین گلزن پس از زده شدن اولین گل بسته شوند لغو می‌گردند.

تمام بازیکنانی که قبل از زده شدن گل بعدی در زمین مسابقه هستند گزینه‌ای برای شرط بندی به‌حساب می‌آیند.

پرس جوهای بعدی توسط مقامات رسمی در ثبت نتیجه‌ی شرط‌ها تأثیری نخواهند داشت.

توجه داشته باشید که گل به خودی در ثبت نتیجه شرط تأثیری ندارد.

زننده‌ی گل در هر زمان از بازی:

تمامی بازیکنانی که در مسابقه شرکت می‌کنند به‌عنوان گزینه‌ی شرط بندی به‌حساب می‌آیند.

هر شرط انتخابی که بازی آن به‌طور کامل انجام نشود به‌عنوان شرط نان رانر تلقی خواهد شد.

لطفاً توجه داشته باشید که گل به خودی در محاسبه شرط به‌حساب نمی‌آید.

شرط‌های مربوط به زمان گل

زمان اولین گل  :

اگر بازی بعد از زده شدن اولین گل معلق شود تمام شرط‌ها ی اولین گل معتبر هستند.

 اگر بازی قبل از اولین گل معلق شود شرط‌هایی که در فاصله زمانی قبل از معلق شدن بازی بسته شده‌اند باخت محسوب می‌شوند و هر شرط دیگری که در فاصله زمانی معلق شدن بازی بسته شده‌اند لغو می‌شوند و به‌عنوان شرط نان رانر محاسبه می‌شوند.

پیش بینی گل‌های نیمه بازی (نتیجه دقیق نیمه بازی و بازیکنی که اولین گل را بزند):

اگر بازیکنی پس از این که اولین گل زده شد وارد زمین شود و در نیمه اول شرکت نکند و یا تمامی گل‌های نیمه اول گل به خودی باشند، این‌گونه شرط‌ها برحسب شرط تکی نتیجه دقیق نیمه بازی محاسبه می‌شوند و طبق ضرایب ارائه شده در شروع بازی ثبت خواهند شد.

پیش بینی گلزن در هر زمان (نتیجه دقیق و بازیکنی که در هر زمان گل بزند):

اگر بازیکن در طی ۹۰ دقیقه در بازی شرکت نکند یا گل‌های زده شده فقط گل به خودی باشند، این‌گونه شرط‌ها برحسب شرط تکی نتیجه دقیق نیمه بازی محاسبه می‌شوند و طبق ضرایب ارائه شده در شروع بازی ثبت خواهند شد.

پیش بینی‌های برد (تیمی که برنده شود و اولین گلزن بازی):

در صورتی که بازیکنی پس از وقوع اولین گل وارد زمین شود و یا در بازی شرکت نکند و یا تمامی گل‌ها، گل به خودی باشند، این‌گونه شرط‌ها برحسب شرط تکی نتیجه وقت قانونی بازی محاسبه می‌شوند و طبق ضرایب ارائه شده در شروع بازی ثبت خواهند شد.

پیش بینی‌های زمان (زمان وقوع اولین گل و گلزن اول بازی):

بازیکن منتخب باید در بازی شرکت کند تا شرط معتبر باشد، در غیر این صورت شرط‌هایی که روی بازیکن مربوطه بسته شده‌اند لغو خواهند شد (علی‌رغم این‌که گل اول در چه زمانی زده شده باشد). اگر تمام گل‌های بازی گل به خودی باشند شرط‌ها لغو می‌گردند.

گل‌های نیمه اول بازی:

اگر بازی معلق شود شرط‌ها لغو خواهند شد مگر این‌که ثبت شرط‌ها پیش‌تر صورت گرفته باشد.

تیم با بیشترین گل در نیمه:

پیش بینی این‌که کدام نیمه از بازی گل بیشتری خواهد داشت و این گل‌ها توسط چه تیمی زده خواهند شد. اگر بازی معلق شود شرط‌ها لغو خواهند شد مگر این‌که ثبت شرط‌ها پیش‌تر صورت گرفته باشد.

پیش بینی گل‌های بازی:

چنانچه بازی قبل از پایان ۹۰ دقیقه وقت قانونی لغو شود، تمامی این شرط‌ها لغو می‌شوند، مگر این‌که نتیجه‌ی شرطی قبل از لغو بازی مشخص‌شده باشد.

لطفا جهت آشنایی با نحوه‌ی ثبت شرط به مثال‌های زیر توجه داشته باشید.

پیش بینی زنده تعداد گل‌ها در وقت اضافه :

در این شرط تنها گل‌های زده‌شده در وقت اضافه محاسبه می‌گردند.

چنانچه بازی قبل از پایان وقت اضافه لغو شود، تمامی شرط‌ها لغو می‌شوند، مگر این‌که نتیجه شرط قبل از معلق شدن بازی مشخص‌شده باشد.

a ball at the center of a soccer field

بیشتر/کمتر از ۲ گل :

کمتر از ۲‌ گل: اگر هیچ گلی زده نشده باشد یا ۱ گل زده‌ شده باشد، شرط برنده است. اگر دقیقا ۲ گل زده شود، پول شرط به شما برگردانده می‌شود و درصورتی‌که ۳ گل یا بیشتر زده شود، شرط باخته است.

بیشتر از ۲ گل: درصورتی‌که ۳ گل یا بیشتر در مسابقه زده شود شرط برنده است. اگر دقیقا ۲ گل زده شود، تمامی مبلغ شرط به شما برگردانده می‌شود و چنانچه ۰ یا ۱ گل زده‌ شده باشد، شرط باخته است.

بیشتر/ کمتر از ۲، ۲.۵ گل :

کمتر از ۲، ۲.۵‌ گل: درصورتی‌که هیچ گلی زده نشده باشد یا ۱ گل زده‌شده باشد، شرط برنده است. اگر دقیقا ۲ گل زده شود، نصف شرط برنده و نصف مبلغ شرط  به شما برگردانده می‌شود و درصورتی‌که ۳ گل یا بیشتر زده شود شرط باخته است.

بیشتر از ۲، ۲.۵‌  گل: درصورتی‌که ۳ گل یا بیشتر در مسابقه زده شود شرط برنده است. اگر دقیقا ۲ گل زده شود، نصف مبلغ شرط باخته و نصف دیگر به شما برگردانده می‌شود و چنانچه ۰ یا ۱ گل زده‌ شده باشد، شرط باخته است.

بیشتر/ کمتر از ۲.۵ گل :

کمتر از ۲.۵ گل: درصورتی‌که ۰، ۱، ۲ گل در مسابقه زده‌ شده باشد شرط برنده است، اگر ۳ گل و بیشتر زده‌ شده باشد، شرط باخته است.

بیشتر از ۲.۵ گل: درصورتی‌که ۳ گل یا بیشتر زده شود، شرط برنده است و چنانچه ۰، ۱، ۲ گل زده شود، شرط باخته است.

بیشتر/کمتر از ۳، ۲.۵، ۲.۷۵‌ گل:

کمتر از ۳، ۲.۵ گل: درصورتی‌که ۰، ۱، ۲ گل در مسابقه زده شده باشد شرط برنده است، اگر دقیقا ۳ گل زده شود، نصف شرط باخته و نصف برگردانده می‌شود و اگر ۴ گل یا بیشتر زده شود، شرط باخته است.

بیشتر از ۳، ۲.۵‌ (۲.۷۵) گل: درصورتی‌که ۴ گل یا بیشتر زده شود، شرط برنده است. اگر دقیقا ۳ گل زده شود، نصف شرط برنده و نصف آن برگردانده می‌شود و چنانچه ۰، ۱، ۲ گل زده شود، شرط باخته است.

بیشتر/کمتر از ۳ گل:

کمتر از ۳ گل: درصورتی‌که ۰، ۱، ۲ گل در مسابقه زده شده باشد شرط برنده است، اگر دقیقا ۳ گل زده شود کل شرط برگردانده می‌شود و اگر ۴ گل یا بیشتر زده شود، شرط باخته است.

بیشتر از ۳ گل: درصورتی‌که ۴ گل یا بیشتر در مسابقه زده شود شرط برنده است. اگر دقیقا ۳ گل زده شود، تمامی مبلغ شرط به شما برگردانده می‌شود و چنانچه ۰، ۱ یا ۲ گل زده شده باشد، شرط باخته است.

گل‌های بازی:

در شرط بندی زنده تمامی گل‌ها محاسبه می‌شوند صرف‌نظر از این‌که گل‌ها قبل یا بعد از بسته شدن شرط به ثمر رسیده باشند.

زوج  یا فرد گل‌های بازی:

پیش بینی زوج یا فرد بودن جمع گل‌های زده‌شده در بازی. توجه داشته باشید که هر بازی که بدون گل (۰-۰) تمام شود، زوج محسوب می‌شود.

برای شرط‌های مربوط به زوج یا فرد تیم‌ها، اگر تیم منتخب هیچ گلی به ثمر نرساند عدد زوج ثبت خواهد شد. درصورتی‌که بازی معلق شود شرط‌های مربوط به آن بازی لغو خواهند شد.

شرط‌های تیم زننده‌ی گل

هر دو تیم گل بزنند:

اگر بازی بعد از این‌که هر دو تیم موفق به زدن گل شده باشند لغو شود، شرط معتبر بوده و ثبت نتیجه می‌شود. و شرط  بله: هر دو تیم گل بزنند برنده و شرط خیر: بازی بدون گل تمام شود یا فقط یکی از تیم‌ها گل بزند بازنده ثبت خواهد شد. در غیر این صورت اگر بازی بدون این‌که هر دو تیم گل بزنند به تعویق بیفتد یا معلق شود تمامی شرط‌ها لغو خواهند شد.

هر دو تیم در نیمه‌ی اول و یا نیمه‌ی دوم گل بزنند:

پیش بینی این‌که هر دو تیم در نیمه‌ی اول و یا در نیمه‌ی دوم گل خواهند زد. اگر بازی معلق شود شرط‌ها لغو خواهند شد مگر این که نتیجه‌ی شرط پیش‌تر مشخص‌شده باشد.

تیم میزبان یا میهمان در نیمه اول یا دوم گل بزند:

پیش بینی این‌که یکی از تیم‌ها در نیمه اول یا دوم گل خواهد زد. اگر بازی معلق شود شرط‌ها لغو خواهند شد مگر این که نتیجه‌ی شرط پیش‌تر مشخص‌شده باشد. اگر بازی در زمین بی‌طرف برگزار شود باهدف ثبت نتایج شرط‌ها تیمی که نام آن اول نوشته شده باشد تیم میزبان در نظر گرفته خواهد شد.

نتیجه‌ی نیمه بازی و هر دو تیم گل بزنند:

پیش بینی نتیجه نیمه اول بازی و این که آیا هر دو تیم در نیمه اول گل خواهند زد. اگر بازی معلق شود شرط‌ها لغو خواهند شد مگر این‌که نتیجه شرط پیش‌تر مشخص‌شده باشد.

  نتیجه‌ی نیمه و مجموع گل‌های نیمه :

 پیش بینی نتیجه‌ی نیمه‌ی اول بازی و تعداد گل‌های زده شده در نیمه اول است. اگر بازی معلق شود شرط‌ها لغو خواهند شد مگر این‌که نتیجه‌ی شرطی پیش‌تر مشخص‌شده باشد.

بیشتر/ کمتر گل‌های بازی:

پیش بینی این‌که بیشتر یا کمتر از ۲.۵ گل در بازی خواهد بود. اگر بازی پیش از اتمام ۹۰ دقیقه وقت قانونی معلق شود تمامی شرط‌ها لغو خواهند شد مگر این که نتیجه‌ی شرط پیش‌تر مشخص شده باشد.

پیش بینی موارد مربوط به زمان

 

زمان مصدومیت بازیکن:

شرط‌هایی که روی زمان مصدومیت بسته می‌شوند برحسب زمان نشان داده شده توسط داور چهارم ثبت می‌شوند.

پیش بینی ۱۰ دقیقه‌ی بازی:

پیش بینی اتفاقات بازی از دقیقه‌ی ۰ تا ۹:۵۹ در دسته شرط‌های ۱۰ دقیقه قرار می‌گیرد. برای مثال، اگر شما روی زدن کرنر در ۱۰ دقیقه‌ی اول بازی شرط بسته باشید و در این بازه‌ی زمانی کرنر گرفته شود اما بعد از دقیقه‌ی ۱۰ زده شود، شرط شما محاسبه نمی‌شود.

پیش بینی های مربوط به نیمه

شرط‌های هندیکپ (سه حالته) که شامل پیش بینی زنده می‌شوند:

تمامی شرط‌ها با توجه به نتیجه‌ی پایانی بازی ثبت نتیجه می‌شوند حتی اگر در حین بازی به‌صورت زنده بسته شده باشند.

پیش بینی یک نیمه:

پیش بینی نتیجه‌ی نیمه‌ی اول بازی که شرط بندی زنده نیز شامل آن می‌شود؛ اگر بازی پیش از تمام شدن نیمه معلق شود، شرط‌های مربوط به آن نیمه لغو خواهند شد.

نتیجه‌ی دقیق نیمه‌ی بازی:

 اگر بازی پیش از تمام شدن نیمه معلق شود، شرط‌های مربوط به آن نیمه لغو خواهند شد.

نیمه‌ی با بیشترین گل:

اگر بازی معلق شود، شرط‌ها لغو می‌شوند مگر این‌که نتایج شرط‌ها پیش‌تر مشخص شده باشد.

نتیجه بازی پس از دقایق ۱۰/۲۰/۳۰/۴۰‌ و غیره:

این شرط‌ها بر اساس نتیجه بازی در زمان مشخص‌شده ثبت خواهند شد. برای مثال پیش بینی نتیجه‌ی ده دقیقه بازی با توجه به نتیجه‌ی بازی پس از دقیقه ۱۰ ثبت می‌شود. در صورت معلق شدن بازی پیش از ۹۰ دقیقه تمامی شرط‌ها لغو می‌گردند مگر این‌که ثبت نتیجه شرط پیش‌تر صورت گرفته باشد.

نیمه‌ی اول و کل وقت قانونی (دو انتخابی):

اگر بازی معلق شود، شرط‌ها لغو خواهند شد. وقت اضافه و پنالتی محاسبه نمی‌شوند.

پیش بینی کرنرها

زمان اولین کرنر:

شرط‌ها بر اساس زمان زده شدن کرنر محاسبه می‌شوند (نه زمان گرفته شدن کرنر). برای مثال، اگر شما روی زدن کرنر در ۱۰ دقیقه‌ی اول بازی شرط بسته باشید و در این بازه‌ی زمانی کرنر گرفته شود اما بعد از دقیقه‌ی ۱۰ زده شود، شرط شما محاسبه نمی‌شود.

کرنرهای دو حالته:

این شرط با توجه به تعداد کل کرنرهای بازی ثبت می‌شود در مواقعی که بازی پیش از ۹۰ دقیقه وقت قانونی معلق شود تمامی شرط‌ها لغو خواهند شد مگر این‌که ثبت نتیجه شرط پیش‌تر صورت گرفته باشد. کرنرهای گرفته‌شده اما زده نشده حساب نمی‌شوند.

کرنرهای نیمه‌ی اول، شرط بندی زنده نیز شامل آن می‌شود:

اگر بازی معلق شود، شرط‌ها لغو خواهند شد مگر این‌که نتایج شرط‌ها پیش‌تر ثبت شده باشد. کرنرهای گرفته‌شده اما زده نشده حساب نمی‌شوند.

بیشترین کرنر:

تیمی که بیشترین کرنر را در بازی بگیرد برنده خواهد بود. در مواقعی که بازی معلق شود تمامی شرط‌ها لغو خواهند شد. کرنرهای گرفته‌شده اما زده نشده حساب نمی‌شوند.

پیش بینی تعداد مشخص کرنرها:

تیمی که اول به تعداد کرنر مشخص‌شده برسد برنده این شرط محسوب می‌شود، در مواقعی که بازی پیش از ۹۰ دقیقه وقت قانونی معلق شود تمامی شرط‌ها لغو خواهند شد مگر این‌که ثبت نتیجه‌ی شرط پیش‌تر صورت گرفته باشد. کرنرهای گرفته‌شده اما زده نشده حساب نمی‌شوند.

سایر نتایج فوتبال

بهترین بازیکن مسابقه (Man of the match): 

شرط‌ها با توجه به نتایج اعلامی منابع رسمی ثبت خواهند شد، برای مثال (بازی‌های لیگ قهرمانان توسط اتحادیه فوتبال اروپا یا لیگ اروپا مشخص می‌شوند). اگر نتیجه رسمی وجود نداشته باشد شرط‌ها برحسب بهترین بازیکن اعلامی در برنامه Sky TV ثبت خواهند شد. اگر بازی از Sky TV پخش نشود، شرط‌ها طبق بازیکن اعلامی از شبکه terrestrial انگلیس (یا شبکه مرتبط دیگر) ثبت خواهند شد. اگر به‌صورت زنده از هیچ شبکه‌ای اعلام نشود تمامی شرط‌ها صرف‌نظر از نظر کارشناسان یا گوینده مسابقه لغو خواهند شد.

بازیکنانی که در مسابقه بازی کنند، به‌عنوان گزینه‌ای برای شرط بندی حساب می‌شوند، اما شرط بازیکنانی که در مسابقه شرکت نکنند لغو خواهد شد. در مواقعی که بیش از یک نفر به‌عنوان بهترین بازیکن معرفی شود قانون Dead Heat (مبلغ برد به تعداد افراد برنده تقسیم می‌شود) اعمال می‌شود.

بازیکنی که به‌عنوان بهترین بازیکن مسابقه معرفی شود و ضریب برای آن ارائه نشده باشد همچنان برنده محسوب می‌شود.

شرط‌های شانس دو برابر:

گزینه‌های زیر ارائه می‌شوند:

۱ X  یا درصورتی‌که تیم میزبان برنده شود یا بازی مساوی تمام شود شرط برنده است.

۲  در صورتی که  تیم میهمان برنده شود و یا بازی مساوی تمام شود شرط برنده است.

۱ – ۲ درصورتی‌که هرکدام از تیم‌های میهمان یا میزبان برنده‌ی بازی شوند شرط برنده است.

 اگر بازی در زمین بی‌طرف برگزار شود تیمی که در لیست ارائه شده اول ذکر شده باشد به‌عنوان تیم میزبان در نظر گرفته می‌شود.

شرط تعداد کارت‌های بازی:

کارت زرد ۱ امتیاز و کارت قرمز ۲ امتیاز حساب می‌شود. کارت زرد دوم امتیازی ندارد. حداکثر امتیازی که یک بازیکن می‌تواند دریافت کند ۳ امتیاز است.

کارت‌هایی که در ۹۰ دقیقه وقت قانونی مسابقه نشان داده شده‌اند محاسبه می‌گردند. هر کارتی که بعد از سوت پایانی مسابقه نشان داده شود در ثبت نتایج شرط‌ها تاثیری ندارد.

کارت‌های داده شده به مدیر، مربی، ذخیره و غیره حساب نمی‌شوند. چنانچه بازی قبل از پایان وقت قانونی لغو شود، تمامی این شرط‌ها لغو می‌شوند، مگر این‌که نتیجه‌ی شرطی قبل از لغو بازی مشخص شده باشد.

امیدواریم این مقاله هم همچون سایر مقالات برای شما مفید واقع شده باشد و به شما کمک کند تا در تمام شرط بندی های خود پیشتاز باشید.

فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *